top of page

OVER ONS

De beste bedrijven meten de klanttevredenheid bij elk touchpoint en creëren zo een positieve feedbackloop die stilaan deel uitmaakt van de routines van de directiecomités. 

Tegelijkertijd stellen we vast dat diezelfde bedrijven vaak de tevredenheid van hun eigen werknemers slechts één keer per jaar meten, via een saaie tevredenheidsenquête met een antwoordpercentage van amper 30%. En het zijn juist hun werknemers die de belofte moeten waarmaken bij de eindklant.

  

Feelback is een doeltreffend en pragmatisch instrument voor contact centers en administratieve diensten om een continue dialoog tot stand te brengen tussen werknemers, managers en directie

  

Het principe is eenvoudig: een paar keer per week beantwoorden werknemers in een paar seconden korte, leuke en relevante vragen. De antwoorden worden vervolgens door onze algoritmen geïnterpreteerd en de sterktes en verbeterpunten qua inzet en welzijn van de medewerkers worden duidelijk in kaart gebracht.

 

 Met Feelback komt de stem van de contact center- en back office-medewerkers tot bij de directiecomités en zijn de bedrijven in staat om onmiddellijk structurerende maatregelen te nemen om zo het engagement en het welzijn van hun werknemers te verbeteren. 

  

Feelback. Understand your teams.

réunion
bottom of page